aukcio

Elektronické aukcie typu B/B

Obstarávajte efektívne a šetrne‎!

Náš systém interných i verejných firemných aukcií pomôže vašej spoločnosti zorganizovať úspešné verejné obstarávanie alebo elektronické aukcie, ktoré vám pomôžu znížiť náklady a ušetriť peniaze. "Aukcio" je určený na firemné nasadenie typu "Business To Business".

Prečo používať Aukcio !

 • výrazné úspory v obstarávaní v privátnej sfére aj vo verejnom sektore
 • povinnosť využívať elektronické aukcie pri verejnom obstarávaní nad sumu 10000 EUR
 • zefektívňuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy
 • jednoduchosť a komfort pre obstarávateľa aj dodávateľa
 • prináša úplnú transparentnosť do nákupného procesu
 • zvyšuje renomé obstarávateľa a jeho dôveryhodnosť u obchodných partnerov
 • umožňuje vytvárať a spravovať databázu dodávateľov

Výhody a prednosti riešenia Aukcio

 • nízka cena za aukciu
 • zaškolenie pre používanie systému v cene
 • možnosť prispôsobiť aplikáciu na mieru
 • asistovaná aukcia – využitie služieb nášho experta na verejné obstarávanie
 • vieme zabezpečiť kontakty na potenciálnych dodávateľov
 • pri prenájme riešenia odpadajú akékoľvek náklady na IT a technickú infraštruktúru
 • moderné technické spracovanie
 • príjemné a prehľadné používateľské prostredie
 • podrobné štatistiky o priebehu aukcie ako aj o zrealizovaných aukciách

Popis vlastností Aukcia

Admin:

 • Vidí zoznam registrovaných dodávateľov vie aktivovať registrovaného dodávateľa
 • Vidí zoznam ukončených aukcií vie obnoviť aukciu
 • Vidí štatistiku
 • Vidí zoznam aktívnych aukcií
 • Vytvára aukciu

Dodávateľ:

 • Vie sa registrovať
 • Vie sa zúčastniť aukcie
 • Vie si pozrieť históriu svojich aukcií

Priebeh aukcie:

 • Úvodné kolo
 • Ostré kolo
 • Predĺženia aukcie (niekto prihodí licit v určenom čase do konca aukcie)
 • Admin vidí live monitor aukcie
 • Admin vie označiť licit za neplatný
 • Admin vie pozastaviť aukciu

Aukcie sú možné nákupné aj predajné.

Komplet

3 300
 • Aukcie: neobmedzene
 • Štatistika: áno
 • Registrácia: áno
 • Dodávatelia: neobmedzene
 • Live monitor: áno

V prípade rozšírených požiadaviek "Na mieru" je možné kedykoľvek tento modul rozšíriť o konkrétne požiadavky. Grafické rozhranie je možné taktiež prispôsobiť firemnej identite klienta.