Internetové aplikácie na mieru

Máte nápad a neviete ako ho na internete realizovať? Vložte svoj nápad do našich rúk a stane sa skutočnosťou.

Vieme Vám pomôcť v nasledovných oblastiach:

 • naprogramovanie aplikácie za použitia najnovších technológií
 • dôkladné používateľské testovanie
 • bezpečnosť prostredia, implementácia SSL, stabilita
 • aplikačný hosting, vps server, server housing

Základom väčšiny našich aplikácií je platforma LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Ide o najrozšírenejšiu a cenovo najvýhodnejšiu platformu. Pri programovaní tiež využívame aplikačný framework CakePHP, 2. najrozšírenejší PHP framework na svete. Na Slovensku sme s jeho využívaním prišli medzi prvými.


Využite naše skúsenosti ešte pred samotným vývojom

Preraziť na novom trhu nikdy nie je jednoduché a potrebujete za sebou silného partnera. Naši experti poznajú prostredie, sledujeme trendy aj najnovšie technológie.
Poradíme Vám ešte pred investovaním do vývoja:

 • analýza konkurencie
 • príprava stratégie
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie, stratégie a vývoja projektu
 • prieskum trhu, konkrétne potreby aplikácie zo strany užívateľov
 • samotné štartovanie StartUp-ov, prezentácie
 • nadviazanie prvých partnerských kontaktov, spolupráce, investície


Agile Development - Scrum

Agile nám pomáha lepšie plánovať a riadiť viaceré projekty naraz. Naši klienti na oplátku presne vedia, na čom aktuálne pracujeme a kam putujú ich investície. Pravidelné prezentácie prototypov a nových funkcionalít dávajú obom stranám najlepšiu možnú spätnú väzbu. Navyše tak vytvárame aj priestor pre nové nápady a ich riešenia.

 • zákazník dostáva hodnotu priebežne už v prvých týždňoch vývoja
 • produkt použiteľný po prvých dvoch týždňoch
 • priebežná redukcia rizika od začiatku projektu
 • vysoká angažovanosť klienta
 • prioritizácia úloh podľa biznis hodnoty a rizika
 • neustále prehodnocovanie vízie a stratégie produktu
 • efektívne riadenie projektov aj napriek častým zmenám
 • zintenzívnenie spolupráce a komunikácie v tíme a aj so zákazníkom

Pre našich klientov sa snažíme byť skôr partnermi a prinášame im neustále nové nápady na zlepšenia ich pôvodnej myšlienky nie len z pohľadu technológií, ale aj marketingu.


Internetové a mobilné aplikácie sú budúcnosť

Viete koľko ľudí používa internet denne? Niekoľko desiatok miliónov. Je to jednoznačne najväčší svetový trh. Čoraz viac z nich tiež zisťuje, že internet sa dá použiť aj na niečo iné ako chat alebo e-mail. Stále viac počítačových programov má svoju internetovú konkurenciu.
Jej výhody sú jasné:

 • odpadá nutnosť inštalácie do PC
 • neexistuje nekompatibilita s operačným systémom
 • prístup odkiaľkoľvek na svete
 • svoje dáta mám vždy so sebou

A tieto výhody si začne uvedomovať čoraz viac ľudí. Preto buďte medzi prvými, kto príde s novými nápadmi a odhryzne z tohto veľkého koláča. Sme pripravení urobiť všetko pre úspech Vášho nového projektu.