Uvedené ceny bez DPH. Pre odberateľov - neplatcov DPH sú tieto ceny konečné.
Realizácia vývoja prebieha v každom prípade na vystavené zálohové predfaktúry za vývoj. Cena za hosting BASIC a bežnú doménu je už zarátaná v cene realizácie bežnej webstránky alebo "GlobalVEA" webu na 1 rok.